Teppanyaki Restaurants

  Rock N Roll Sushi – Foley

                 

  Samurai Japanese Steakhouse and Sushi – Navarre

                 

  Mizumi – Wynn Las Vegas

                 

  Nobu – Caesars Palace – Las Vegas

                 

  Geisha House North – Las Vegas

                 

  Osaka Japanese Cuisine – Las Vegas

                 

  Original Geisha Steakhouse – Las Vegas

                 

  Osaka Japanese Bistro – Las Vegas

                 

  Morimoto – MGM Grand Las Vegas

                 

  Musashi Japanese Steakhouse – Las Vegas