Shabu Shabu Restaurants

    Shabu Shabu Paradise – Henderson

                   

    Musashi Japanese Steakhouse – Las Vegas