Halal Restaurants in San Francisco

  Kinara Fusion Kitchen – San Francisco

                 

  Z Zoul Cafe – San Francisco

                 

  Aicha – San Francisco

                 

  A La Turca – San Francisco

                 

  Halal Dastarkhan Restaurant – San Francisco

                 

  Sliders Halal Burgers & Shawarma – San Francisco

                 

  Helmand Palace – San Francisco

                 

  Maykadeh – San Francisco