Park Gyros - San Francisco

 • Adana Kebab Plate

  Adana Kebab Plate

 • Alexander Kebab Plate (Iskender)

  Alexander Kebab Plate (Iskender)

 • Appetizer Combo Plate

  Appetizer Combo Plate

 • Beef Shish Kebab Plate

  Beef Shish Kebab Plate

 • Chicken Gyro Plate

  Chicken Gyro Plate

 • Chicken Gyro Salad

  Chicken Gyro Salad

 • Chicken Kebab Plate

  Chicken Kebab Plate

 • Falafel Plate

  Falafel Plate

 • Wrap

  Wrap

 • Hummus Plate

  Hummus Plate

 • Kofte Kebab Plate

  Kofte Kebab Plate

 • Lamb and Beef Gyro Salad

  Lamb and Beef Gyro Salad

 • Lamb and Beef Gyro Plate

  Lamb and Beef Gyro Plate

 • Mediterranean Combo Plat

  Mediterranean Combo Plat

 • Moussaka Plate

  Moussaka Plate

 • Salmon Kebab Plate

  Salmon Kebab Plate

 • Salmon Salad

  Salmon Salad

 • Appetizer Combo Plate

  Appetizer Combo Plate

 • Pastrami Sub

  Pastrami Sub

 • Mediterranean Burger Sub

  Mediterranean Burger Sub

 • Vegetarian Lunch Box

  Vegetarian Lunch Box

 • Lamb & Beef Gyro and Baklava Lunch Box

  Lamb & Beef Gyro and Baklava Lunch Box

Profile & Menus
Photos
Menu