Musashi Japanese Steakhouse - Las Vegas

Place Category: Japanese, Shabu Shabu, Sushi Bars, and Teppanyaki

Profile & Menus
Photos
Dinner Menu